Fyrljuset affärs- och ledarutveckling utvecklar människor som i sin tur utvecklar företag. Människan är i fokus i en verksamhet som kombinerar hög akademisk nivå med ett verklighetsanknutet arbetssätt och som verkligen tänker utanför boxen för att leverera hållbara resultat – på riktigt.

Konceptet och den grafiska profilen knyter an både till Pers gedigna ledarbakgrund från bland annat marinen och till företagsnamnet Fyrljuset som syftar till vägledning.

Projektet var omfattande med helt ny profil, ny sajt inkluderad. För att sticka ut ytterligare togs speciella visitkort (deluxe) fram, efter inspiration från Pop Up Lab som gör fantastiska kreationer inom detta område.