Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat.

I den nya visuella identiteten för Malmö idrottsakademi står idrotten och idrottarna i centrum. I logotypen används stjärnan som symbol, den kanske mest ultimata symbolen för elit, spets och framgång. Vad alla kanske inte vet är att den också innehåller ett dolt (?) budskap som håller fast i vad som organisationen en gång var.

Det här projektet innefattade allt från namn, grafisk profil, hemsida, trycksaker, mallar… Med andra ord – en total makeover av södra Sveriges häftigaste idrottsstödapparat – som numera även ser häftig ut.

(Foto av duktiga Urszula Striner)