Resilient Regions är en kär och återkommande uppdragsgivare. De jobbar med att göra vår del av världen bättre på att förbereda sig inför och återhämta sig efter olika samhällspåfrestningar – alltså att öka vår resiliens!

Vid ett av mina besök hos dem på Media Evolution i Malmö fick jag en idé som jag valde att förverkliga, så efter att ha avslutat ett projekt tillsammans gav jag dem sex egenproducerade garnbollar för upphängning på valfri plats på kontoret.

Dessa nystan är 3D-modeller av Resilient Regions logotyp och emottogs med ändlösa glada tillrop av det goa gänget på Resilient Regions.