En del av ett skarpt projekt. Illustrationen blev en del av det publicerade verket – en bok med titeln “Urbana flöden & resiliens”. Illustrationen blev en ny riktning på uppdragsgivarens formspråk (använd till rollups, etc). Den visar de flöden som påverkar en stad (husen rör sig efter vågorna), med en dubbel innebörd då översvämningar är en av de vanligaste orsakerna till rubbningarna i en stads funktionalitet.