När Hylliebadet – Malmös nyaste och Sveriges modernaste badhus – skulle öppna så skulle besökarna även bli informerade. Både om själva badet och om de regler som finns att förhålla sig till. Lösningen och genomförandet blev tydliga illustrationer och ett modern-naivt språk, presenterade på digitala skärmar. En kan kalla dem pek-png-ar…