European College of Sports Science är Europas ledande kongress inom idrottsforskning och 2015 står Malmö som värdstad. Temat är Sustainable Sport, färgvalet var oundvikligt.

Konferenser handlar inte sällan om att bygga broar – kanske hade konferensen inte funnits i Malmö om det inte vore för en specifik.