Det som tidigare särskiljde Castle Game Jam från andra game jams var att Castle Game Jam arrangeras på slott. Numera särskiljer sig Castle Game Jam också genom att de har världens coolaste maskot, nämligen “Slottan”.

De ursprungliga förslagen på färg och typsnitt ändrades efter kundens egna insikter i sin egen målgrupps smak.